Sản phẩm

VAN ĐIỆN TỪ CÔNG SUẤT THẤP

Mã: VAN ĐIỆN TỪ CÔNG SUẤT THẤP

Đặc tính :

P max : 7MPa

Flow : 30l/min

Volt : 100-110VAC; 200-220VAC, 24VDC

Ứng dụng :

ứng dụng cho hầu hết điều khiển trực tiếp từ PLC do công suất nguồn thấp

Sản phẩm cùng nhà sản xuất
Sản phẩm khác
Hỗ trợ trực tuyến
Tìm kiếm
Chứng nhận