Sản phẩm

Hydro-khí nén ắc

Mã: HAD

■ Hợp phần loạt 1X và 2X
■ danh nghĩa khối lượng 0,075 đến 3,5 lít
■ áp suất vận hành tối đa 350 bar
Sản phẩm cùng nhà sản xuất
Sản phẩm khác
Hỗ trợ trực tuyến
Tìm kiếm
Chứng nhận