Sản phẩm

MÁY BƠM BÊN NGOÀI

Mã: AZPB

■ cố định máy bơm
■ Series B
■ Áp suất danh nghĩa 280 bar
■ V = 1,0 ... 7,1 cm ³ / xoay
Sản phẩm cùng nhà sản xuất
Sản phẩm khác
Hỗ trợ trực tuyến
Tìm kiếm
Chứng nhận