Sản phẩm

CẢM BIẾN CẢM BIẾN
ĐƠN GIẢN. THIẾT KẾ NHỎ GỌN ĐƯỢC SỬ DỤNG RỘNG RẢI
NGUỒN CHUYỂN TỰ ĐỘNG NGUỒN CHUYỂN TỰ ĐỘNG
GỒM CÁC LOẠI: 10W, 15W, 30W, 60W, 90W, 120W và 150W
RƠLE RƠLE
RR, RN, RM, RY, RJ, RJPC
BỘ ĐẾM THỜI GIAN BỘ ĐẾM THỜI GIAN
GT3 series, GT5Y, GT5P, GE1A
BẢO VỆ DÒNG BẢO VỆ DÒNG
1 đến 3 cực
Hỗ trợ trực tuyến
Tìm kiếm
Chứng nhận