Sản phẩm

CẢM BIẾN ĐO KÍCH THƯỚC

Mã: HL-C1 Series

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT :
Sensor Head (Diffuse refletive type – Specular reflective type)
·         Khoảng cách tâm đo: 85mm, 50mm, 81.4mm, 46mm
·         Phạm vi đo : ±20mm, ±5mm, ±16mm, ±4mm
·         Độ chính xác : 6µm, 1µm, 3 µm, 1 µm
·         Tuyến tính : ±0.1 % F.S.
·         Định tính nhiệt : ±0.01% F.S./oC
  • Mức độ bảo vệ : IP67
Sản phẩm cùng nhà sản xuất
Sản phẩm khác
Hỗ trợ trực tuyến
Tìm kiếm
Chứng nhận