Sản phẩm

ĐỘNG CƠ BƯỚC

Mã: STEPPING MOTOR

  • 0,36 °, 0,72 °, 0,9 °, hay 1,8 ° bước cơ bản góc
  • 0,79 ~ 3,54. (20 ~ 90 mm)
    khung kích thước
  • Lưỡng cực, đơn cực hoặc các cuộn dây mới của Lầu Năm Góc
  • Gearhead tùy chọn
  • Tùy chọn mã hóa

Sản phẩm cùng nhà sản xuất
Sản phẩm khác
Hỗ trợ trực tuyến
Tìm kiếm
Chứng nhận