Sản phẩm

HỆ THỐNG NGÕ VÀO MỘT CHIỀU

Mã: DC INPUT

  • Đẩy mạnh các gói động cơ & trình điều khiển
  • Mở khung hoặc trường hợp loại, lái xe nhỏ gọn
  • Tùy chọn vòng lặp mở hoặc đóng cửa
  • 12 đến 75 VDC điện cung cấp đầu vào
  • Xung đầu vào hoặc được xây dựng trong bộ điều khiển

Sản phẩm cùng nhà sản xuất
Sản phẩm khác
Hỗ trợ trực tuyến
Tìm kiếm
Chứng nhận