Sản phẩm

KHÓA TRỤC (series EL)

Mã: PL 010X013 E

Kích thước: Ø10~Ø150mm
Trục đỡ: (
Ø10~Ø38)  h6
                 (Ø40~Ø150) h8
Trục khoan đỡ:
(Ø10~Ø38) H7
                              (Ø40~Ø150) H8
Bề mặt nhám: dưới 6S

Tiết kiệm không gian
Thiết kế cấu hình khác nhau
Khả năng cân bằng
Con dấu chặt
Cấu trúc đơn giản
Sản phẩm cùng nhà sản xuất
Sản phẩm khác
Hỗ trợ trực tuyến
Tìm kiếm
Chứng nhận