Sản phẩm

Accumulator trạm

Mã: ABSBG

■ Hợp phần loạt 1X
■ danh nghĩa khối lượng 0,7 đến 50 lít
■ áp suất vận hành tối đa 330 bar
Sản phẩm cùng nhà sản xuất
Sản phẩm khác
Hỗ trợ trực tuyến
Tìm kiếm
Chứng nhận