Sản phẩm

BẢO VỆ DÒNG

Mã: NRAS

1 đến 3 cực

250V AC 50/60Hz 65V DC
0.3A đến 30A
250V AC/65V DC 1000A
Sản phẩm cùng nhà sản xuất
Sản phẩm khác
Hỗ trợ trực tuyến
Tìm kiếm
Chứng nhận