Sản phẩm

Accumulator shut-off khối

Mã: ABZSS

■ Hợp phần loạt 3X
■ danh nghĩa đường kính DN08, DN10, DN20, DN30
■ áp suất vận hành tối đa 350 bar
Sản phẩm cùng nhà sản xuất
Sản phẩm khác
Hỗ trợ trực tuyến
Tìm kiếm
Chứng nhận