Sản phẩm

BƠM TRỤC PISTON (MÁY BƠM CỐ ĐỊNH)

Mã: A2FO

■ Series 6
■ Kích thước 5 ... 1000
■ Áp suất danh nghĩa lên đến 400 bar
■ áp lực cao điểm lên đến 450 bar
■ Mở mạch
Sản phẩm cùng nhà sản xuất
Sản phẩm khác
Hỗ trợ trực tuyến
Tìm kiếm
Chứng nhận