Sản phẩm

cảm biến sợi quang

Mã: FS-N

Có 2 loại : Loại 1 và 2 ngõ ra
Thời gian đáp ứng : 50 – 250 – 500us và 1 – 4 – 16 ms
Ngõ ra : NPN  Open collector output, 30 V max., 1 output max 100 mA or less, 2 output total 100mA or less (use standard alone)/20mA or less (multiconnect); Residual voltage: 1 V max.
PNP  Open collector output, 26.4 V max., 1 output 100 mA max. 2 output total 100mA or less (use standard alone)/20mA or less (multiconnect), Residual voltage: 1 V max
Nguồn cấp : 12 – 24 VDC
Sản phẩm cùng nhà sản xuất
Sản phẩm khác
Hỗ trợ trực tuyến
Tìm kiếm
Chứng nhận