Sản phẩm

BẢN LỀ LIÊN TỤC

Mã: BẢN LỀ LIÊN TỤC

Bản lề liên tục là một bản lề có chiều dài tối đa 2133mm. Một cánh cửa bình thường được trang bị với 2 bản lề trên và điểm thấp hơn. Nếu cánh cửa là dài, nó có thể được uốn cong chỉ với hai bản lề. Nếu các bản lề được tăng lên, rất khó để gắn kết lõi của chúng. Việc sử dụng bản lề liên tục đảm bảo dễ dàng lắp đặt bởi vì nó có một trục.

Sản phẩm cùng nhà sản xuất
Sản phẩm khác
Hỗ trợ trực tuyến
Tìm kiếm
Chứng nhận