Sản phẩm

KHÓA TRỤC (series AE)

Mã: PL 019X047 AE

Kích thước: Ø19~Ø150mm
Trục đỡ: h8
Trục khoan đỡ: H8
Bề mặt nhám: dưới 12S

Tương tự bên trong và bên ngoài
Đường kính như AS series
Tự tập trung
Cấu trúc đơn giản

Sản phẩm cùng nhà sản xuất
Sản phẩm khác
Hỗ trợ trực tuyến
Tìm kiếm
Chứng nhận