Sản phẩm

ĐỘNG CƠ PHỤ

Mã: NX

  • 50 W ~ 750 W
  • Vòng Shaft hoặc loại Geared hành tinh
  • Phanh điện từ tùy chọn có sẵn

Bốn Phương pháp điều khiển:
- Định vị
- Tốc độ (Max.5, 500 rpm)
- Momen
- Căng thẳng

Sản phẩm cùng nhà sản xuất
Sản phẩm khác
Hỗ trợ trực tuyến
Tìm kiếm
Chứng nhận