Sản phẩm

XYLANH ĐIỆN T SERIES XYLANH ĐIỆN T SERIES
LỰC ĐẨY: 2.45kN~213kN (250kgf~32000kgf)
XYLANH ĐIỆN G SERIES XYLANH ĐIỆN G SERIES
LỰC ĐẨY: 700N ~ 3KN (71.4kgf ~ 306kgf)
KHÓA TRỤC (series EL) KHÓA TRỤC (series EL)
Kích thước: Ø10~Ø150mm Trục đỡ: (Ø10~Ø38)  h6                  (Ø40~Ø150) h8 Trục khoan đỡ: (Ø10~Ø38) H7                               (Ø40~Ø150) H8 Bề mặt nhám:...
KHÓA TRỤC (series EF) KHÓA TRỤC (series EF)
Kích thước: Ø10~Ø120mm Trục đỡ: h8 Trục khoan đỡ: H8 Bề mặt nhám: dưới 12S
KHÓA TRỤC (series ML) KHÓA TRỤC (series ML)
Kích thước: Ø5~Ø75mm Trục đỡ: h8 Trục khoan đỡ: H8 Bề mặt nhám: dưới 12S
KHÓA TRỤC (series SL) KHÓA TRỤC (series SL)
Kích thước: Ø24~Ø300mm Đường kính bên ngoài trục đỡ: h7 Trục khoan đỡ: H7 Bề mặt nhám: dưới 12S (trục...
KHÓA TRỤC (series TF) KHÓA TRỤC (series TF)
Kích thước: Ø6~Ø90mm Trục đỡ: h8 Trục khoan đỡ: H8 Bề mặt nhám: dưới 12S
KHÓA TRỤC (series KE) KHÓA TRỤC (series KE)
Kích thước: Ø5~Ø100mm Trục đỡ: h8 Trục khoan đỡ: H8 Bề mặt nhám: dưới 12S
KHÓA TRỤC (Series RE) KHÓA TRỤC (Series RE)
Kích thước: Ø5~Ø50mm Trục đỡ: h8 Trục khoan đỡ: H8 Bề mặt nhám: dưới 12S
Hỗ trợ trực tuyến
Tìm kiếm
Chứng nhận