Sản phẩm

KHÓA TRỤC (series AE) KHÓA TRỤC (series AE)
Kích thước: Ø19~Ø150mm Trục đỡ: h8 Trục khoan đỡ: H8 Bề mặt nhám: dưới 12S
KHÓA TRỤC (series ADN) KHÓA TRỤC (series ADN)
Kích thước: Ø19~Ø300mm Trục đỡ: h8 Trục khoan đỡ: H8 Bề mặt nhám: dưới 12S
KHÓA TRỤC (series AS) KHÓA TRỤC (series AS)
Kích thước: Ø19~Ø300mm Trục đỡ: h8 Trục khoan đỡ: H8 Bề mặt nhám: dưới 12S
Dòng xích truyền động G7 Dòng xích truyền động G7
Thiết bị truyền động
Hỗ trợ trực tuyến
Tìm kiếm
Chứng nhận